FÖR FRAMGÅNG I FRAMTIDEN

VI HJÄLPER DIG ACCELERERA DITT HÅLLBARHETSARBETE

HAR DU HÅLLBARHET

PÅ AGENDAN?

Att arbeta med hållbarhet handlar om att ge prioritet åt de hållbarhetsaspekter som är viktigast för verksamheten, sätta tydliga mål och utveckla arbetssätt som fungerar. En verktygslåda för arbetet är Agenda 2030 med 17 globala mål, 169 delmål och 230 indikatorer. Allt fler företag kopplar sitt hållbarhetsarbete till dessa mål.

Vill du också kunna påvisa hur du tar ansvar och skapar nytta? Kontakta oss så guidar vi dig rätt.

JOURNAL

SPANINGAR FRÅN HÅLLBARHETSFÄLTET

2020-11-26

Sveriges största industrisatsning – ett hållbarhetsprojekt

Äntligen kan vi lägga diskussionen om huruvida hållbarhet är lönsamt till handlingarna – och fokusera på framtiden. Kalkylen bakom Sveriges största industriprojekt – omställningen mot en klimatneutral järn- och stålindustri – handlar inte om framtidens klimat, utan om framtidens marknad.

2020-10-06

Din machete i textildjungeln 

Att handla hållbara kläder och hemtextilier är inte det enklaste. Snart sagt varenda butik har egna namn för de plagg som sägs vara hållbara – och det finns en mängd märkningar och certifieringar från allsköns organisationer. En djungel, alltså. Häng med så reder vi ut begreppen! 

2020-08-20

Boråsare – handla hållbart och rädda din stad!

Ett besök i Borås är vanligtvis glatt. Inte bara är det vår hemstad – det är också en stad som förändrats och förbättrats. Ta bara det pärlband av restauranger och barer som vuxit fram längs floden Viskan. Eller gatukonsten. Eller skulpturerna. Eller den medvetna satsningen på samtida arkitektur. Men en promenad genom stan bjuder också på tragik. Vad har hänt med kommersen?

2020-07-03

Heta hållbarhetstips för semestern

Idag går vi på semester. På ett sätt är allt som vanligt – det är gräs som ska klippas, hus som ska målas och grillar som ska manövreras efter konstens alla regler. Men samtidigt är inget riktigt som vanligt – pandemin lägger sin slagskugga över sommaren. Men kom ihåg att coronan inte kommer vara för alltid, en annan tid kommer och den skapar vi här och nu. Så, här är våra hetaste tips för att preppa för framtiden. Den 12 augusti är vi tillbaka.

TJÄNSTER

HÅLLBAR UTVECKLING – FÖR DIG

Vår meny av tjänster utgör beståndsdelarna i ett komplett hållbarhetsarbete. För dig som startar från början rekommenderar vi en inledande analysfas, där vi lägger grunden för fortsatt arbete. För dig som redan har koll på läget kan vi gå direkt till utformning och genomförande – eller kommunikation.

Vår grundsyn är att ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling innebär att ta ekonomi, ekologi, etik och estetik i beaktande. Ekonomisk hållbarhet är förutsättningen för att driva en verksamhet. Ekologisk hållbarhet är att ansvara för att bibehålla de naturliga systemens resurser. Etisk hållbarhet är att behandla omvärlden med respekt. Estetisk hållbarhet är att utforma produkter och tjänster på ett genomtänkt sätt. Vi kallar det 4E.

UPPDRAG I URVAL

HÅLLBARHETSPLAN

FÖR GÄSENE MEJERI

Som en del i strategiutvecklingen ville ostproducenten Gäsene mejeri i Ljung utveckla en gedigen hållbarhetsplan. I samråd med styrelse och ledning gjorde vi analyser på mejeri- och gårdsnivå, utformade planen samt utbildade personalen. Planen innehåller både operativa och strategiska mål – med sikte på årtalen 2022 och 2030, likt FN:s globala mål. Planen skall vara genomförd i sin helhet år 2031, då mejeriet fyller 100 år.

JÄMSTÄLLDHETSPROJEKT

FÖR SVENSKA INSTITUTET

På uppdrag av Svenska institutet leder Galantus projektet Career Talks, som syftar till att skapa karriärvägar för sömmerskor i Bangladesh. En serie workshops med intressenter har utförts på svenska ambassaden i Dhaka. Redan nu kan vi påvisa att de bangladeshiska klädtillverkare som arbetar konsekvent med jämställdhet har uppnått förbättrad produktivitet och högre lönsamhet.

Genom tydligare karriärvägar stärks kvinnors rättigheter, liksom synen på dem som yrkespersoner. Samtidigt tas värdefulla erfarenheter från produktionen till godo.

HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

FÖR SUPERSTUDIO

På uppdrag av produktionshuset Superstudio har vi löpande skrivit treatments, storyboards och manus till filmproduktioner för kunder som Volvo Cars, LG Electronics och Bang & Olufsen.

Vår ambition har varit att få hållbarhetsaspekter att kännas som självklara inslag i produktionerna. Vi arbetar därför gärna dokumentärt och utgår från verkliga berättelser och verkliga personer.

Vi ser varumärkesbyggande och hållbarhet som integrerade arbetsområden – varumärkets värde är summan av allt företaget säger och gör. Att vårda varumärket är därför att vårda företagets främsta tillgång.

AFFÄRSUTVECKLING

FÖR 4EVERTEX

En avgörande utmaning inom textil och mode ärmaterialförsörjningen. De konventionella textila materialen behöver kompletteras – i flera fall ersättas – med innovativa material i cirkulära system.

I projektet 4evertex förenas hittills separata tekniker inom framställning av regeneratfibrer, med målet att åstadkomma spårbara, hållbara och cirkulära flöden. Genom att koppla innovativa produktionstekniker till ett flexibelt nätverk som sträcker sig hela vägen från framtagning av ursprungsråvara till garnproduktion får textil- och modeföretag tillgång till garn med högsta hållbarhetsprestanda.

FÖRELÄSNINGSSERIE

FÖR UTRIKESDEPARTEMENTET

De svenska ambassaderna genomför löpande arrangemang kring textil hållbarhet under temat Fashion Revolution. Syftet är att skapa möjligheter till kunskapsöverföring mellan svenska och utländska intressenter.

Galantus har deltagit som föreläsare och paneldeltagare på seminarier i Johannesburg, Sydafrika och Voronezj, Ryssland. Föreläsningarna har utgått från hur utvecklingen av handeln och textil hållbarhet hör ihop.

PRODUKTUTVECKLING

FÖR ONE DEAR THING

Varumärket One Dear Thing vill vara ett gott exempel – och visa att det är möjligt att vara transparent och arbeta hållbart genom en hel produktionskedja. Genom att sälja enbart en produkt åt gången och samtidigt berätta om design, produktion, utveckling och utmaningar ges varan dess rätta värde.

Webbsidan onedearthing.com är världens minsta varuhus på nätet. Enbart en produkt åt gången. Alltid med en transparent produktion. Och alltid till förmån för ett gott ändamål.

UTBILDNING

FÖR NORDISKA TEXTILAKADEMIN

Kraven på en mer hållbar textilbransch innebär ett ökat behov av kunskap hos designers, produktutvecklare och inköpare. Nordiska textilakademins utbildningar samlar dessa yrken – så det föll sig naturligt för dem att ta ett samlat grepp kring vad textil hållbarhet är och hur man arbetar med det i praktiken.

För Nordiska textilakademin har vi utformat utbildningskoncept, tagit fram kursplaner och varit kursledare och lärare. Vi har även bistått i arbetet med att skriva ansökningar om utbildningsrättigheter.

HÅLLBARHETSSEMINARIE

FÖR UKRAINIAN FASHION WEEK

Modeveckan i Kiev, Ukraina, är den ledande modeveckan i regionen. Under temat Be Sustainable var vi huvudtalare och paneldeltagare. Våra föreläsningar utgick dels från designteori och designhistoria, dels från erfarenheter av projektet One Dear Thing.

Hållbarhetsinslagen under modeveckan i Ukraina rönte stor uppmärksamhet – med fullsatta föreläsningar och flertalet framträdanden i nationell teve och media.

Fler uppdrag

Kontakt

MARCUS BERGMAN

Hållbarhetsrådgivare

marcus.bergman@galantus.se

+46 702-21 67 88