Bevara mångfalden – fem tips

2020-04-17

Maria Trapp

maria.trapp@galantus.se

I Sverige finns 4 000 rödlistade arter som är på väg att försvinna. Det största hotet mot dem är avverkning och igenvuxna miljöer. Kon håller landskapet öppet. Foto: Gäsene Mejeri

Att hantera klimatförändringarna står ofta överst på hållbarhetsagendan – men att bevara den biologiska mångfalden är en minst lika kritisk utmaning. Klimatförändringarna är dessutom möjliga att bromsa, men en utdöd art är borta för alltid och konsekvenserna av rubbade ekosystem är mycket svåra att förutspå. Men vad kan företag och organisationer göra för att minska artförlusterna? Här är våra bästa tips för hur din verksamhet blir mångfaldsmedveten:

Se över fikabordet

Ett effektivt sätt att skapa biologisk mångfald är att hålla betande djur. Mulen skapar mångfald bland blommande arter, pollinerande insekter och levande organismer i jorden och på vallen. I Sverige är det lag på att kor ska ha tillgång till bete och svensk mjölk och ost bidrar alltså till biologisk mångfald. Väljer du importerad mjölk och ost från länder utan betesdrift exporterar du problemet – men väljer du svensk mjölk till kaffet och svensk ost på fikabordet bidrar du till lösningen.

Skippa värstingarna

Soja och palmolja är två produkter som bidrar till utarmning av lokala ekosystem i produktionen, liksom importerat kött från djur som fötts upp på skövlad skogsmark. Se över dina inköp – finns dessa produkter med är det dags att revidera policyn.

Hetsköp inte datorer och telefoner

Områdena där mineralerna som används till batterier och kretskort i elektronikprodukter utvinns är platser där den biologiska mångfalden lider svårt. Djurliv och natur hotas av verksamheten och värdefulla arter som gorillor och elefanter är idag hotade. Fundera på om den där nya telefonen verkligen är nödvändig.

Ha koll på förbrukningsvarorna

Ditt val av vardagsprodukter kan göra stor skillnad. Var noggrann med att välja FSC- eller PEFC-märkt papper, från skog som skötts ansvarsfullt. Skippa de tuffa kemikalierna till städningen och använd exempelvis såpa istället. Och tvålen på toaletten behöver inte vara en kemikaliebomb, välj naturliga ingredienser!

Bygg rätt

När det är dags att bygga om eller bygga nytt – fatta då medvetna beslut om att bidra till biologisk mångfald. Det kan handla om att anlägga gröna tak, att se till att det finnas häckar och planteringar runt byggnaden, att vilda djur kan passera vägen eller något så enkelt som ett insektshotell på knuten.