Vad saknar du i globala målen?

2020-02-29

Marcus Bergman

marcus.bergman@galantus.se

De 17 målen är en effektiv verktygslåda, men är den komplett? Foto: Galantus

När de 17 globala utvecklingsmålen togs fram var processen den mest inkluderande någonsin i FN-systemet. Aldrig förut hade fler intressenter fått delta. Men vad kom inte med? Missade man demokrati?

På Lunds universitet har statsvetarna Magdalena Bexell och Kristina Jönsson granskat arbetet med utvecklingsmålen och de menar att de mellanstatliga politiska förhandlingarna som skapat målen både ska ses som en styrka och en svaghet – en bred samling mål har kommit till, men till priset av kompromisser. Ett exempel är att demokratibegreppet inte görs tydligt i målen – samtidigt har man lyckats få med målet jämställdhet, trots rådande traditioner och uppfattningar på många håll i världen.

Vi ser de globala målen som en bra verktygslåda, en hjälp att systematisera hållbarhetsarbetet för företag och organisationer. Men vi tycker inte målen är perfekta. För oss är det uppenbart att demokrati och mänskliga rättigheter är förutsättningen för hållbara affärer.

Handel är inte bara utbyte av varor utan också av idéer och värderingar. Svenska företag och organisationer som agerar efter de globala målen hade behövt ett tydligare demokratimål att luta sig mot. Du som har koll på de globala målen, vad tycker du? Hur löser vi detta med avsaknaden av ett explicit demokratimål?

Länk:

www.globalamalen.se